+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์

 

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2516 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายและให้บริการ สินค้าเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน  เครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะ  สิ่งพิมพ์ สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ให้แก่ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 

 

ต่อมาในปี 2548 ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมเป็นแห่งที่สอง โดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ ณ อาคารเลขที่ 5 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ กว้างขวาง มีที่จอดรถสะดวกสบาย ใกล้สถานศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย    
 


โดยเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาสมเหตุผล และบริการที่ดี รวดเร็ว ซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า พร้อมกับการดำเนินกิจการให้อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ