+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา

หจก.ลิขิตศิลป์ สาขาศรีภูมิ(คูเมือง)

โทรศัพท์ :
053 221 344,053 222 314 Fax.053 213145
อีเมล์ :
likidsilp415@gmail.com
ที่อยู่ :
41/5 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

หจก.ลิขิตศิลป์เชียงใหม่ สาขารัตนโกสินทร์(หลัง รร.ปริ๊นส์ฯ)

โทรศัพท์ :
053 249 249 Fax.053 249137
อีเมล์ :
likidsilp@gmail.com
ที่อยู่ :
เลขที่ 5 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000