+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

หนังยาง วงเล็ก, ใหญ่ 0.5 กก. (RUBBER BAND BIG)

หนังยางคุณภาพดี เหนียว มีความยืดหยุ่นดี

เหมาะสำหรับรัดสิ่งของ ปากถุง หรือจะนำไปใช้งานอย่างอื่นได้

มีทั้งขนาด วงเล็ก วงใหญ่

รหัส
070029

สินค้าใกล้เคียง