+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ปากกา 4 สี BP-80371

ปากกาลูกลื่นหัว 0.7 มม.

เขียนลื่น

มีหมึก 4 สีในด้ามเดียว

ง่ายต่อการใช้งาน

รหัส
060004

สินค้าใกล้เคียง