+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

กาวลาเท็กซ์ 8 ออนซ์ ตราปลาเบ็ด

ยึดเกาะตัวชิ้นงานได้ดี

มีอายุการใช้งานยาวนาน

เนื้อกาวสีขาว

รหัส
020023

สินค้าใกล้เคียง