+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ซองกระดาษใส่แผ่น CD 50 ซอง

ซองกระดาษสีขาว มีหน้าต่างให้เห็นชัดเจน

จัดเก็บสะดวก ค้นหาง่าย

ใช้สำหรับใส่แผ่น CD รักษาไม่ให้แผ่นเสียหาย

รหัส
040008

สินค้าใกล้เคียง