+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 4 ช่อง 4 สวิทซ์ 3 เมตร

เป็นปลั๊กไฟแบบ สายยาว 3 ม.

มี 4 ช่อง 4 สวิตซ์ มีสวิตซ์ปิด / เปิด มีไฟแจ้ง สถานะ

 

รหัส
980278

สินค้าใกล้เคียง