+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ปลั๊กคอมพิวเตอร์ 5 ช่อง 5 สวิตซ์ 5 เมตร (EXTENSION CORD 5 OUTLET 5M.)

เป็นปลั๊กไฟแบบ สายไฟยาว 5 ม.

มี 5 ช่อง 5 สวิตซ์  มีสวิตซ์ปิด / เปิด มีไฟแจ้ง สถานะ

 

รหัส
040047

สินค้าใกล้เคียง