+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

กล่องแฟ้มกระดาษ 1 ช่อง สีน้ำเงิน เขียว

ผลิตกระดาษแข็ง แข็งแรง ทนทาน

กล่องแฟ้มกระดาษ สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร 1 ช่อง

สำหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน

มีป้ายสำหรับการใส่ชื่อเพื่อจัดหมวดหมู่

มีสี น้ำเงินกรม เขียวแก่

รหัส
010090

สินค้าใกล้เคียง