+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

กล่องแฟ้มกระดาษ 3 ช่อง สีน้ำเงิน (MAGAZINE HOLDER 3 HOLES)

กล่องแฟ้มผลิตจากกระดาษแข็ง แข็งแรง ทนทาน

ใช้สำหรับใส่แฟ้มเอกสาร

มีช่องใส่แฟ้มเอกสาร 3  ช่อง เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบจับ

มีป้ายสำหรับการใส่ชื่อเพื่อจัดหมวดหมู่

มีสี น้ำเงินกรม เขียวแก่

รหัส
010092

สินค้าใกล้เคียง