+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ปากกาเมจิก Pilot SDR-200 (MAGIC-PEN-SDR-200-PILOT)

หัวปากกา 0.7ปากกาสีน้ำ Pilot SDR-200

 หัวปากกาทนทานไม่แตกยุ่ยง่าย

 เหมาะสำหรับเขียนข้อความ แห้งเร็ว

 

 

รหัส
060047

สินค้าใกล้เคียง