+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ปากกาเน้นคำ Uni USP-105 (USP105-UNI)

ปากกาเน้นคำหัวตัด

ตัวด้ามคล้ายปากกา จับง่าย

หมึกกันน้ำได้

ใช้ได้กับกระดาษแฟกซ์ และ กระดาษทั่วไป

มีสี เหลือง ส้ม ชมพู เขียว ฟ้า

รหัส
060050

สินค้าใกล้เคียง