+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

แฟ้มสันรูด F4 (SLIDING-BAR-REPORT-FILE-F4-INTOP)

แฟ้มสันรูด ผลิตจากพลาสติกแข็งแรง

เหมาะสำหรับเก็บเอกสารขนาด F4

สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

รหัส
010101

สินค้าใกล้เคียง