+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

Card Case A4 (CARD-CASE-A4)

- ผลิตจากพลาสติก เนื้อใส ทนทาน 

- ซองพลาสติกคุณภาพดี เนื้อแข็ง แนวนอน

- ใส่เอกสารได้ประมาณ 5 แผ่น:ซอง

- เหมาะกับการเก็บเอกสารขนาด A4 เอกสารไม่ยับ

- ขนาด A4 (29.7 x 21 ซม.)

รหัส
010180

สินค้าใกล้เคียง