+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

แฟ้มสอดพลาสติก F4 (PLASTIC-FILE-F-ORCA)

แฟ้มซองผลิตจากพลาสติกใส เนื้อเหนี่ยว

สำหรับจัดเก็บเอกสาร ขนาดF4

น้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพา จัดเก็บง่าย

รหัส
010103

สินค้าใกล้เคียง