+66 53 221 344 , +66 53 222 314 likidsilp415@gmail.com

สินค้า

หน้าหลัก / สินค้า

ตาไก่พลาสติก 500 ดวง (REINFORCING-RINGS-500SE-ELFEN-HORSE)

ช่วยป้องกันและซ่อมแซมรูเจาะเอกสารที่ชำรุด

มีกาวในตัว

ตาไก่พลาสติก เนื้อเหนียว

1 กล่อง มี 500 ดวง

รหัส
011013

สินค้าใกล้เคียง